O AKADEMII

 

AKADEMIA NAUKI powstała w roku 1998 w Zielonej Górze. Od początku istnienia firmy opracowujemy i doskonalimy programy edukacyjne podnoszące sprawność czytania i uczenia się dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Jesteśmy największą siecią edukacyjną zajmującą się docieraniem do zasobów człowieka i rozwojem jego możliwości.

MISJĄ AKADEMII jest podnoszenie jakości życia człowieka. Osiągamy to poprzez uczenie w jaki sposób można pełniej wykorzystywać możliwości swojego umysłu, oraz poprzez ograniczenie napięć i stresów związanych z uczeniem się. Propagujemy styl naturalnego uczenia się, który niesie za sobą zadowolenie i poczucie pewności siebie.

PROGRAMY EDUKACYJNE opieramy na najnowszych zdobyczach psychologii uczenia się oraz na głębokim szacunku dla możliwości twórczych każdego człowieka. Naszą misję realizujemy nie tylko poprzez kursy i szkolenia komercyjne, ale również poprzez zaangażowanie w programy formatu NON PROFIT.

AKADEMIA NON PROFIT działa od 2000 roku, kiedy to postanowiliśmy aktywnie wziąć udział we wsparciu Kampanii Społecznej „Cała Polska Czyta Dzieciom” za co zostaliśmy dwukrotnie uhonorowani Statuetką Kampanii.

Kampania Społeczna „Szkoła 2020. Dobre emocje - Dobre życie”

Od 2001 roku prowadzimy kampanię społeczną, która w tym roku będzie miała swój jubileusz 10-lecia i od roku działa pod nazwą„Szkoła 2020. Dobre emocje - Dobre życie”. Kampania skierowana jest głównie do nauczycieli i ma na celu wsparcie nauczycieli w pracy nad rozwojem emocjonalnym dzieci oraz docieraniem przez nie do ich naturalnych zasobów. W ramach tej kampanii zostało przeszkolonych ponad 23 tysięcy rodziców i blisko 15 tysięcy nauczycieli w całej Polsce.