GIMNAZJALISTA Z KLASĄ - Program dla młodzieży gimnazjalnej

 

Gimnazjaliści… bystrzy, inteligentni, często zaskakujący swoimi opiniami. Stoją wobec ogromnych wyzwań, jakie stawia przed nimi współczesny świat, rówieśnicy i szkoła. Zainteresowani wszystkim tym, co powoduje, że są skuteczni w szkole. I maksymalnie zainteresowani psychologią. Z wielką chęcią realizują wszelkiego rodzaju warsztaty, które pomagają im budować wizerunek siebie, poznawać własne emocje i uczucia.

Program pozwala nabyć umiejętności sprawnego pozyskiwania informacji, takich jak biegłe czytanie, techniki pamięciowe, twórcze myślenie, koncentracja. Podczas kursu gimnazjaliści przechodzą profesjonalne szkolenie z autoprezentacji i mają występy przed kamerą, poznają somatoterapeutyczne procedury z lękiem i złością.

Kurs jest dopasowany do potrzeb i problemów gimnazjalistów. Zajęcia są prowadzone w formie warsztatów, praktycznych ćwiczeń, gier i zabaw. Dzięki wszechstronnemu programowi młodzież rozwija cały swój potencjał, uczy się brania odpowiedzialności za siebie. Podczas kursu gimnazjaliści przechodzą profesjonalne szkolenia z autoprezentacji i mają występy przed kamerą. Poznają somatoterapeutyczne procedury radzenia sobie ze stresem, lękiem i złością. Przechodzą trening asertywności oraz trening docierania do zasobów oparty na coachingu. Poznają podstawy osobistego rozwoju. Rozwijają wyobraźnię i trenują pamięć. Przechodzą trening biegłego czytania. Uczestnictwo w kursie buduje w uczestnikach postawę „poradzę sobie” i rozwija przekonanie, że uczenie się jest radosnym procesem odkrywania siebie, świata i innych ludzi. Kurs wyposaża w konkretne narzędzia, techniki i wiedzę. Doskonale przygotowuje do egzaminów i nauki w szkole średniej.

Program kursu:

1. Opanowanie narzędzi efektywnego uczenia się:
- podniesienie sprawności i jakości czytania
- teoria pamięci i techniki pamięciowe
- strategie uczenia się
- mapy myśli
- rola przerw w nauce
- Indywidualne Wzorce Myślenia
- trening twórczego myślenia
- mentalny trening aktywizacyjny
- ciało w procesie uczenia się, żonglowanie
- Arteterapia

2. Opanowanie technik relaksu i koncentracji
- techniki relaksu, trening relaksacyjny
- koncentracja przed uczeniem się
- inne techniki radzenia sobie ze stresem

3. Uzyskanie większej samoświadomości
- świadomość wrażenia, jakie wywieram na innych
- praca nad dawaniem informacji zwrotnych
- świadomość własnych emocji
- sposoby reakcji na krytykę
- refleksja nad własnymi planami, marzeniami
- zarządzanie czasem
- cykle życia

4. Praca nad budowaniem pewności siebie
- sztuka asertywnego zachowania
- uświadamianie sobie swoich mocnych stron
- umiejętności społeczne, które wpływają na osiąganie sukcesu w życiu
- świadomość potencjału intelektualnego poprzez uczenie się bez wysiłku za pomocą opanowanych narzędzi
- zadania nakierowane na osiąganie poczucia wpływu na swoje życie

5. Sztuka zdawania egzaminów
- jak kreować własny wizerunek
- komunikacja werbalna i niewerbalna
- zajęcia z kamerą

Materiały:
Kursant otrzymuje podręcznik sukcesywnie, w trakcie trwania kursu.

Program przewiduje 26 spotkań dla dzieci, raz w tygodniu 2 x po 60 min.
Program obejmuje 4 warsztaty dla rodziców (4 spotkania po 2 godz.)