KURS SZYBKIEGO CZYTANIA I ROZWOJU INTELEKTU (KLASA BIZNES)


ODKRYWAMY POTENCJAŁ
WYZWALAMY ZAANGAŻOWANIE
WZNOSIMY PONAD PRZECIĘTNOŚĆ


Nieustanny rozwój firmy jest uzależniony od indywidualnego rozwoju pracowników, nierozerwalnie związanego z umiejętnością szybkiego poruszania się w obszernych partiach tekstów, efektywnego przyswajania nowej wiedzy i sprawnej komunikacji. W czasach gdy co dekadę ilość informacji podwaja się, umiejętności związane z efektywnym jej wykorzystaniem stanowią podstawę kapitału intelektualnego każdego przedsiębiorstwa.


Korzystając z najnowszej wiedzy naukowej i własnych, wieloletnich doświadczeń oferuje Państwu niezbędne wsparcie. Proponujemy kurs rozwijający wszystkie podstawowe funkcje i umiejętności intelektualne. Gwarantujemy Państwu kilkukrotny wzrost tempa czytania, a przez to skrócenie czasu pracy z tekstami i dokumentami, polepszenie pamięci, wzrost kreatywności i umiejętności koncentrowania się na zadaniach.

 

Korzystamy z programów opracowanych przez dydaktyków Akademii Nauki, która jest największą w Polsce siecią edukacyjną specjalizującą się w psychologii uczenia i nowoczesnych technikach edukacyjnych.


Cel kursu

Celem kursu jest wyposażenie jego uczestników w narzędzia do prawidłowej, szybkiej i bezstresowej pracy z dużą ilością informacji. Najważniejszym z nich jest umiejętność biegłego czytania. Kurs umożliwia pełne odkrycie własnych talentów, mocnych stron i pasji. Pozwala dotrzeć do wewnętrznych zasobów i twórczych potencjałów. Pobudza kreatywne myślenie i zorientowanie na sukces indywidualny i zespołowy. 

Każde spotkanie to intensywny trening umysłu, praca z czytaniem, pozyskiwaniem i zapamiętywaniem informacji, a także wykłady i warsztaty z tematyki opisanej poniżej.

Tematy kursu:

Pozyskanie informacji
-  biegłe czytanie
- czytanie fotograficzne
- czytanie zintegrowane

2. Organizacja pracy z informacją
- mapy myśli
- piktogramy

3.Pamięć doskonała
- techniki radzenia sobie ze stresem
- fizjologia pamięci
- techniki pamięciowe
- systemy powtórek
- rozwój wszystkich rodzajów pamięci

4. Indywidualne Wzorce Myslenia (IWM)
- sposoby przetwarzania informacji przez mózg
- określenie własnego IWM – jaki sposób uczenia się jest skuteczny dla mnie
- umiejętność rozpoznawania IWM innych ludzi, czyli jak myśli mój klient
- komunikacja w oparciu o IWM

5. Strategie sukcesu
- określenie strategii sukcesu i porażki
- określanie celów
- tworzenie „ Mapy Talentów”
- zarządzanie sobą w czasie
- elementy technik NLP
- techniki motywacyjne

6. Jogging umysłu
- rozwój inteligencji
- rozwój kreatywności
- ćwiczenia rozwijające koncentrację i wyobraźnię

7. Prawa półkula mózgu – rzeczywisty potencjał umysłowy
- muzyka barokowa
- kinezjologia
- żonglowanie


Każdy z powyższych elementów oprócz części teoretycznej zawiera rozbudowany blok warsztatowy umożliwiający zastosowanie nabytej wiedzy w praktyce. Na specjalne życzenie możliwe jest dokonanie modyfikacji w proponowanej ofercie pod kątem Państwa indywidualnych wymagań.


Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia

- czterokrotne ( minimum!) przyspieszenie tempa czytania
- zwiększenie stopnia zrozumienia i zapamiętania czytanego tekstu
- wzrost efektywności pracy umysłowej – wykształcenie umiejętności skuteczniejszej pracy z   tekstem i dzięki temu możliwość podejmowania szybszych i trafniejszych decyzji na podstawie większej ilości informacji
- umiejętność organizacji obszernych partii informacji – twórcze notowanie metodą map myśli
- umiejętność zapamiętywania kłopotliwych treści (poprzez techniki pamięciowe)
- polepszenie sprawności pamięci oraz zdolności koncentracji
- obniżenie poziomu stresu dzięki nabyciu umiejętności szybkiego relaksowania się
- pełniejszy kontakt z klientem dzięki poznaniu metod interkomunikacji (dzięki znajomości Indywidualnych Wzorców Myslenia)
- dobór indywidualnego, optymalnego dla siebie sposobu pracy
- docieranie do swoich zasobów, odkrywanie swoich mocnych stron
- umiejętność szybkiego generowania pomysłów i realizowania projektów poprzez techniki twórczego myślenia i rozwój wyobraźni

 

Każdy uczestnik przeczyta w czasie trwania kursu około 15 starannie dobranych książek. Dlatego kurs to nie tylko rozwój ogólny ale także zdobywanie specjalistycznej wiedzy.


W przypadku jakichkolwiek pytań jesteśmy stale do Państwa dyspozycji. Chętnie omówimy szczegóły naszej oferty podczas bezpośredniego spotkania w dogodnym dla Państwa terminie.