Programy dla dzieci zostały stworzone na podstawie naszych wieloletnich doświadczeń. Ich podstawą jest głęboki szacunek do dziecka i jego możliwości twórczych. Czytanie jest jednym z głównych źródeł pozyskiwania wiedzy. To niezbędne narzędzie, którym musi dysponować każde dziecko we współczesnym świecie. Trening podnoszący sprawność czytania bardzo korzystnie wpływa na rozwój intelektualny i emocjonalny dziecka.

 

UCZEŃ Z CHARAKTEREM

Młodzi naukowcy na tropie: program dla Dzieci z klas 5 i 6 szkoły podstawowej


GIMNAZJALISTA Z KLASĄ

Program dla młodzieży gimnazjalnej


KURS SZYBKIEGO CZYTANIA