WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE


Nasze wsparcie metodyczno-pedagogiczne sięga również poza granice województwa łódzkiego. Od maja 2014 roku współpracujemy przy projektach edukacyjnych z pięcioma placówkami edukacyjnymi na terenie województwa podkarpackiego. Z kolejnymi dwiema placówkami edukacyjnymi z tego terenu zakończyliśmy realizację projektów w grudniu minionego roku.
Podobnie jak przy projektach prowadzonych w łódzkim, podstawowym celem wszystkich prowadzonych projektów jest poszerzenie podstawowych kompetencji u uczniów - czytania ze zrozumieniem, skutecznego uczenia się i notowania. Prowadzone działania mają także za zadanie podnieść poziom motywacji uczniów, wzbudzić w nich zainteresowanie nauką oraz wdrożyć nowoczesne techniki uczenia się i zapamiętywania.
Realizacja założonych celów była możliwa dzięki przeprowadzeniu serii szkoleń i warsztatów dla nauczycieli, którzy stali się trenerami programów Akademii Nauki - „Mądre Dziecko”, „Uczeń z Charakterem” oraz „Gimnazjalista z Klasą” i obecnie z powodzeniem prowadzą je w ramach zajęć dodatkowych, a także wdrażając elementy nowoczesnych technik edukacyjnych podczas swoich lekcji przedmiotowych.
Dzięki projektom szkoły zostały również wyposażone w nowoczesny sprzęt (tj. tablety, tablice interaktywne, komputery, etc.) dzięki czemu prowadzone zajęcia stały się bardziej atrakcyjne i ciekawsze, zarówno dla uczniów jak i prowadzących, a dla wielu uczniów była to jedyna możliwość obcowania z nowoczesną technologią.
Salon Usług Edukacyjnych we wszystkich projektach sprawuje opiekę metodyczną, prowadząc warsztaty i szkolenia dla nauczycieli, monitorując postępy i zapewniając kompleksowe wsparcie metodyczne.