WARSZTAT II

 

CIAŁO, A UMYSŁ

FIZJOLOGIA PROCESU UCZENIA SIĘ DZIECKA

 

 

PROGRAM WARSZTATU:

1. Wzorce Myślenia – współzależność ciała i umysłu w przetwarzaniu informacji.

2. Wzorce w relacjach (PLUS słów kilka o ADHD).

3. Strategie uczenia się wzorców.

4. Ciało w procesie uczenia się.