Mając świadomość różnych potrzeb i oczekiwań naszych klientów proponujemy Państwu kursy w uaktualnionej formie czterech standardów:


STANDARD BRĄZOWY

Ten standard oznacza kompromis pomiędzy przystępną ceną, a dobrym poziomem kształcenia. Kursy te oparte są na naszych sprawdzonych autorskich programach i realizowane przez lektorów polskich o sprawdzonych kwalifikacjach. Większa liczba osób (od 8 do maksymalnie 12) w grupie oznacza też konieczność bardziej samodzielnej pracy studenta. Są to jednak efektywne kursy o bardzo atrakcyjnej cenie.


STANDARD SREBRNY

W tym standardzie proponujemy kursy dla osób, które chcą nauczyć się języka lub też doskonalić posiadaną już jego znajomość. Potencjalny klient, to osoba wymagająca, która chce uczyć się bardzo efektywnie i nie tracąc czasu. Uczestnicząc w kursie w standardzie SREBRNYM ma zagwarantowaną efektywność dzięki ograniczonej do minimum liczbie osób (maksymalnie 6 osób). Dzięki takiej organizacji kursu, odpowiednio przygotowanemu programowi i przy użyciu specjalnie do takich kursów opracowanych podręczników oraz wyspecjalizowanej kadrze słuchacz ma szansę na uzyskanie do 50% lepszych efektów niż w tym samym czasie w standardowej grupie.


STANDARD ZŁOTY

Opracowując ten standard kursów mieliśmy na uwadze przede wszystkim znaczące zwiększenie efektywności. Mniejsza niż w standardzie Brązowym liczba osób w grupie (od 6 do maksymalnie 10), jednak dodatkowe testy kontrolne pozwalające określić postępy oraz trudności poszczególnych osób, lektorzy o większym doświadczeniu i duża liczba godzin z native speaker'em pozwalają na daleką indywidualizację nauczania, a przez to istotne podniesienie jego efektywności. Student na bieżąco dowiaduje się o swoich postępach, ma także o 1/3 więcej czasu na każdej lekcji na kontakt z lektorem.


STANDARD PLATYNOWY

Ten standard jest dla nas synonimem komfortu kształcenia. Grupy platynowe są najmniej liczne (od 6 do maksymalnie 8 osób lub w innym wariancie od 3 do 6) i prowadzone przez najlepszych i najskuteczniejszych lektorów. W przypadku grup egzaminacyjnych pozwala to nam na gwarantowaną skuteczność zdawalności, trudną do określenia w niższych standardach. Platynowy to niezwykle efektywny kurs prowadzony w komfortowych warunkach z gwarancją najwyższej jakości.

 

We wszystkich standardach oferujemy możliwość korzystania z bezpłatnych konsultacji, które ułatwiają zrozumienie trudniejszych zagadnień oraz uzupełnienie zaległości.