JĘZYK FRANCUSKI

opis poziomów

 

NIVEAU DÉBUTANT

POCZĄTKUJĄCY - A1/A2

Kurs dla osób, które nie uczyły się języka francuskiego wcześniej, uczyły się ale niezbyt długo, lub uczyły się dawno temu i chcą zrobić powtórzenie od podstaw.

Kurs rozwija umiejętność posługiwania się językiem w sytuacjach życia codziennego, takich jak przedstawianie się, opowiadanie o sobie i swoich upodobaniach, robienie zakupów, zamawianie posiłków, kupowanie biletów, rezerwacja hotelu i in. Na kursie będzie można poznać elementy kultury i cywilizacji Francji (kuchnia francuska, zwyczaje, święta i związane z nimi tradycje).

Na wszystkich poziomach realizowany jest interkulturowy i interdyscyplinarny program nauczania j. francuskiego, gdzie porusza się m.in. ideę integracji europejskiej, zjawisko interkulturowości i wielojęzyczności.

Materiał gramatyczny obejmuje znajomość czasu teraźniejszego, czasy przeszłe: passé composé i imparfait, czas passé récent, czasy przyszłe: futur proche i futur Simple, tryb rozkazujący, tryb przypuszczający conditionnel présent, rodzajniki nieokreślone, określone i cząstkowe, rodzajniki po przeczeniu: de, d', zaimki przymiotne wskazujące, zaimki wskazujące, zaimki przymiotne dzierżawcze, zaimki pytające, zaimki dopełnienia bliższego, I i II typ zdania warunkowego.

Słownictwo obejmuje podstawowe dziedziny życia, np. opis miejsca, osoby i rzeczy, narodowości, zdrowie, zawody, rodzina oraz umiejętność posługiwania się językiem we wszystkich sytuacjach życia codziennego, takich, jak przedstawianie się, robienie zakupów, zamawianie posiłku, kupowanie biletów, rezerwacja hotelu/samolotu.

Podręcznik: "FORUM 1" lub „CHAMPION1” książka + ćwiczenia.

W czasie roku szkolnego odbywają się dwa duże testy gramatyczno-słownikowe oraz szereg mniejszych. Po roku nauki na poziomie NIVEAU DÉBUTANT zapraszamy do kontynuacji na poziomie FAUX-DÉBUTANT pod warunkiem zaliczenia całego roku.

Kurs na tym poziomie obejmuje 100 godzin zajęć (podzielonych na 2 semestry po 50 godzin). Zajęcia prowadzone są w standardzie Srebrnym.

 

NIVEAU FAUX-DÉBUTANT

SŁABO ZAAWANSOWANY – B1/B2

Kurs dla osób, które ukończyły w CORRECT kurs dla początkujących lub zaliczyły test kwalifikacyjny na wymaganą ilość punktów (powyżej 14).

Kurs rozwija umiejętność posługiwania się językiem w sytuacjach życia codziennego, takich jak przedstawianie się, opowiadanie o sobie i swoich upodobaniach, robienie zakupów, zamawianie posiłków, kupowanie biletów, rezerwacja hotelu i in. Na kursie będzie można poznać elementy kultury i cywilizacji Francji (kuchnia francuska, zwyczaje, święta i związane z nimi tradycje).

Na wszystkich poziomach realizowany jest interkulturowy i interdyscyplinarny program nauczania j. francuskiego, gdzie porusza się m.in. ideę integracji europejskiej, zjawisko interkulturowości i wielojęzyczności.

Materiał gramatyczny obejmuje między innymi znajomość następujących struktur gramatycznych: zaimków dopełnienia dalszego, czasy: plus-que-parfait i futur interieur, tryby: subjonctif présent i conditionnel passé, przysłówki, imiesłów przysłówkowy gérondif, mowa zależna, zaimki rzeczowne dzierżawcze, zaimki EN i Y, zaimki względne proste i złożone, III typ zdania warunkowego

Materiał leksykalny - rozszerzenie słownictwa z dziedzin poznanych w pierwszym roku nauki oraz między innymi dziedziny życia tj.: wizyta u lekarza, szkolnictwo, świat fauny i flory, cechy charakteru, imigracja, opiniowanie, wnioskowanie, wyrażanie potrzeb, podstawowe związki frazeologiczne.

Podręcznik: "FORUM 2" lub „CHAMPION2” książka + ćwiczenia.

W czasie roku szkolnego odbywają się dwa duże testy gramatyczno-słownikowe oraz szereg mniejszych. Po roku nauki na poziomie NIVEAU FAUX-DÉBUTANT zapraszamy do kontynuacji na poziomie MOYEN pod warunkiem zaliczenia całego roku.

Kurs na tym poziomie obejmuje 100 godzin zajęć (podzielonych na 2 semestry po 50 godzin). Zajęcia prowadzone są w standardzie Srebrnym.

 

NIVEAU MOYEN

ŚREDNIO ZAAWANSOWANY – B2

Kurs dla osób, które ukończyły kurs w CORRECT na poziomie FAUX-DÉBUTANT lub zaliczyły test kwalifikacyjny na wymaganą ilość punktów (powyżej 30).

Kurs rozwija umiejętność posługiwania się językiem w sytuacjach życia codziennego, takich jak przedstawianie się, opowiadanie o sobie i swoich upodobaniach, robienie zakupów, zamawianie posiłków, kupowanie biletów, rezerwacja hotelu i in. Na kursie będzie można poznać elementy kultury i cywilizacji Francji (kuchnia francuska, zwyczaje, święta i związane z nimi tradycje).

Na wszystkich poziomach realizowany jest interkulturowy i interdyscyplinarny program nauczania j. francuskiego, gdzie porusza się m.in. ideę integracji europejskiej, zjawisko interkulturowości i wielojęzyczności.

Materiał gramatyczny obejmuje między innymi znajomość następujących struktur gramatycznych: liczba mnoga rzeczowników złożonych, zaimki nieokreślone, czasy: passé simple i passé anterieur

tryb subjonctif passé, imiesłów participe présent, zdania złożone: podmiotowe, orzecznikowe, dopełnieniowe, przydawkowe i okolicznikowe

Materiał leksykalny rozszerza słownictwo między innymi o tematy tj.: ekologia, kuchnia, święta, relacje międzyludzkie, regiony turystyczne, zabytki, kultura.

Podręcznik: "FORUM" lub „CHAMPION” książka + ćwiczenia.

W czasie roku szkolnego odbywają się dwa duże testy gramatyczno-słownikowe oraz szereg mniejszych. Po roku nauki na poziomie NIVEAU MOYEN zapraszamy do kontynuacji na poziomie AVANCÉ pod warunkiem zaliczenia całego roku.

Kurs na tym poziomie obejmuje 100 godzin zajęć (podzielonych na 2 semestry po 50 godzin). Zajęcia prowadzone są w standardzie Srebrnym.


NIVEAU AVANCÉ

ZAAWANSOWANY – C1

Kurs dla osób, które ukończyły kurs w CORRECT na poziomie MOYEN lub zaliczyły test kwalifikacyjny na wymaganą ilość punktów (powyżej 44).

Kurs rozwija umiejętność posługiwania się językiem w sytuacjach życia codziennego, takich jak przedstawianie się, opowiadanie o sobie i swoich upodobaniach, robienie zakupów, zamawianie posiłków, kupowanie biletów, rezerwacja hotelu i in. Na kursie będzie można poznać elementy kultury i cywilizacji Francji (kuchnia francuska, zwyczaje, święta i związane z nimi tradycje).

Na wszystkich poziomach realizowany jest interkulturowy i interdyscyplinarny program nauczania j. francuskiego, gdzie porusza się m.in. ideę integracji europejskiej, zjawisko interkulturowości i wielojęzyczności.

Materiał gramatyczny obejmuje między innymi znajomość następujących struktur gramatycznych: czas passé interieur, uprzedniość i następczość czasów, powtórzenia i rozwinięcie materiału gramatycznego poznanego wcześniej.

Materiał leksykalny rozszerza słownictwo poznane dotychczas oraz wprowadza nowe między innymi dotyczące następujących tematów: postęp techniczny i naukowy, media, elementy literatury, prawa człowieka, świat współczesny, zagrożenia cywilizacyjne.

Podręcznik: "FORUM" lub „CHAMPION” książka + ćwiczenia.

W czasie roku szkolnego odbywają się dwa duże testy gramatyczno-słownikowe oraz szereg mniejszych. Po roku nauki na poziomie NIVEAU MOYEN zapraszamy do kontynuacji na poziomie AVANCÉ pod warunkiem zaliczenia całego roku.

Kurs na tym poziomie obejmuje 100 godzin zajęć (podzielonych na 2 semestry po 50 godzin).

 

DELF 2d degré – B2

Kurs prowadzony jest pod kątem egzaminu (słownictwo specjalistyczne, analiza tekstu, streszczenie - copmte rendu). Przeznaczony jest dla osób posiadających certyfikat DELF I stopnia. Kurs obejmuje 240 godzin zajęć - 4 semestry.

Na wszystkich poziomach realizowany jest interkulturowy i interdyscyplinarny program nauczania j. francuskiego, gdzie porusza się m.in. ideę integracji europejskiej, zjawisko interkulturowości i wielojęzyczności.

W ramach kursu Studium organizuje 2 pisemne egzaminy próbne oraz jeden próbny egzamin ustny.