JĘZYK HISZPAŃSKI

opis poziomów

 

PRINCIPIANTES A1

Intensywny kurs dla osób, które nie uczyły się języka hiszpańskiego, uczyły się krótko lub dawno temu i chcą przypomnieć sobie materiał od podstaw (test kwalifikacyjny poniżej 12 punktów).

Kurs obejmuje podstawy języka (od alfabetu, liczebników, dni tygodnia, itd.). Materiał gramatyczny obejmuje znajomość następujących zagadnień: zaimki (osobowe, wskazujące, względne, dzierżawcze, pytające) ich szyk w zdaniu (toniczne, atoniczne, zaimek "lo"), rodzajniki (określone i nieokreślone, rodzaje (zgodność rzeczownika z przymiotnikiem), przyimki, stopniowanie przymiotników i przysłówków, zastosowanie czasowników ser, estar, hay (1, 2 i 3 koniugacja czasowników), czasy w trybie oznajmującym przeszłe proste i złożone oraz przyszły prosty, liczebniki, następstwo czasów, peryfrazy, tryb rozkazujący.

Słownictwo obejmuje podstawowe dziedziny życia, np. opis miejsca, osoby i rzeczy, narodowości, zdrowie, zawody, rodzina, godziny, pory dnia, jedzenie strony świata itp. Kurs rozwija również umiejętność posługiwania się językiem we wszystkich sytuacjach życia codziennego, takich, jak przedstawianie się, robienie zakupów, zamawianie posiłku, kupowanie biletów, rezerwacja hotelu/samolotu.

Na wszystkich poziomach realizowany jest interkulturowy i interdyscyplinarny program nauczania języka hiszpańskiego, gdzie porusza się m.in. ideę integracji europejskiej, zjawisko interkulturowości i wielojęzyczności.

Podręcznik: PRISMA A1 plus kompilacja różnych materiałów przygotowanych przez szkołę, z dużym udziałem materiałów autentycznych (Internet, czasopisma, książki).

W czasie roku odbywają się dwa duże testy gramatyczno-słownikowe oraz szereg mniejszych. Po zakończeniu nauki zapraszamy do kontynuacji na poziomie INICIAL pod warunkiem, że zaliczy się cały rok.

W standardzie GOLD kurs obejmuje 120 godzin lekcyjnych i prowadzony jest przez NATIVE SPEAKERA.

 

INICIAL A2

Kurs przeznaczony dla osób, które ukończyły naukę języka hiszpańskiego w CORRECT na poziomie podstawowym (PRINCIPIANTES) lub napisały test kwalifikacyjny powyżej 12 punktów oraz pozytywnie zaliczyły rozmowę kwalifikacyjną.

Po tym kursie studenci sprawnie posługują się językiem w sytuacjach życia codziennego (w sklepie, banku, u lekarza, na dworcu, na lotnisku, itp.). Mówią o swoim życiu prywatnym, potrafią formułować rozkazy, prośby i instrukcje. Potrafią opisywać nieskomplikowane wydarzenia z przeszłości. Rozumieją główną myśl tekstów pisanych oraz informacyjnych. Prowadzą korespondencję osobistą. Materiał leksykalny obejmuje takie dziedziny życia jak: radio, telewizja, Internet, podróżowanie, spędzanie wolnego czasu, historia, śluby, etc.

Program kursu przewiduje znajomość podstawowych struktur gramatycznych niezbędnych do osiągnięcia umiejętności komunikacyjnych opisanych powyżej m.in. Preterito Perfecto, Preterito Imperfecto, Indefinido, Futuro Imperfecto, Imperativo, przysłówki częstotliwości, stopniowanie przymiotników).

Na wszystkich poziomach realizowany jest interkulturowy i interdyscyplinarny program nauczania języka hiszpańskiego, gdzie porusza się m.in. ideę integracji europejskiej, zjawisko interkulturowości i wielojęzyczności.

Podręcznik: PRISMA A2 plus kompilacja różnych materiałów przygotowanych przez szkołę, z dużym udziałem materiałów autentycznych (Internet, czasopisma, książki).

W czasie roku odbywają się dwa duże testy gramatyczno-słownikowe oraz szereg mniejszych. Po zakończeniu nauki zapraszamy do kontynuacji na poziomie BASICO pod warunkiem, że zaliczy się cały rok.

W standardzie GOLD kurs obejmuje 120 godzin lekcyjnych i prowadzony jest przez NATIVE SPEAKERA.

 

BASICO B1

Kurs przeznaczony dla osób, które ukończyły naukę w CORRECT na poziomie średnio-zaawansowanym (INICIAL) lub napisały test kwalifikacyjny powyżej 28 punktów oraz pozytywnie zaliczyły rozmowę kwalifikacyjną.

Poziom Basico rozwija umiejętność prowadzenia dyskusji, wyrażania opinii na dany temat, wnioskowania, zadawania szczegółowych pytań, argumentowania własnych poglądów oraz pisania tekstów o tematyce codziennej. Słownictwo dotyczy stosunków społecznych, biografii, anegdot, snów i koszmarów, mass – mediów, historii człowieka.

Materiał gramatyczny obejmuje znajomość czasów gramatycznych (preterito pluscuamperfecto, futuri perfecto) oraz struktur (oraciones de relativo, perifrasis de obligacion, conjunciones causales).

Na wszystkich poziomach realizowany jest interkulturowy i interdyscyplinarny program nauczania języka hiszpańskiego, gdzie porusza się m.in. ideę integracji europejskiej, zjawisko interkulturowości i wielojęzyczności.

Podręcznik: PRISMA B1 plus kompilacja różnych materiałów przygotowanych przez szkołę, z dużym udziałem materiałów autentycznych (Internet, czasopisma, książki).

W czasie roku odbywają się dwa duże testy gramatyczno-słownikowe oraz szereg mniejszych. Po zakończeniu nauki zapraszamy do kontynuacji na poziomie BASICO pod warunkiem, że zaliczy się cały rok.

W standardzie GOLD kurs obejmuje 120 godzin lekcyjnych i prowadzony jest przez NATIVE SPEAKERA.

 

INTERMEDIO B2

Kurs dla osób, które ukończyły naukę języka hiszpańskiego w CORRECT na poziomie BASICO lub napisały test kwalifikacyjny powyżej 33 punktów oraz pozytywnie zaliczyły rozmowę kwalifikacyjną.

Po zaliczeniu kursu INTERMEDIO student potrafi podawać zalety i wady własnego punktu widzenia, wyrażać myśli i opinie na dany temat, korygować nieporozumienia wynikające podczas dyskusji, rozumieć tekst mówiony (programy telewizyjne i radiowe) prowadzić rozmowę.  Kurs rozwija również umiejętność pisania dokumentów i listów formalnych jak CV i list motywacyjny oraz czytania ze zrozumieniem tekstu pisanego.

Słownictwo obejmuje takie dziedziny życia jak zdrowie, nowoczesne środki komunikacji, sztukę, sport, gastronomię etc. Zagadnienia gramatyczne: preterito pluscuamperfecto, presente y preterito perfoecto de subjuntivo, futuro perfecto, conjunciones causales, oraciones de relativo, perifrasis de obligacion, etc.

Na wszystkich poziomach realizowany jest interkulturowy i interdyscyplinarny program nauczania języka hiszpańskiego, gdzie porusza się m.in. ideę integracji europejskiej, zjawisko interkulturowości i wielojęzyczności.

Podręcznik: PRISMA B2 plus kompilacja różnych materiałów przygotowanych przez szkołę, z dużym udziałem materiałów autentycznych (Internet, czasopisma, książki).

W czasie roku odbywają się dwa duże testy gramatyczno-słownikowe oraz szereg mniejszych. Po zakończeniu nauki zapraszamy do kontynuacji na poziomie BASICO pod warunkiem, że zaliczy się cały rok.

W standardzie GOLD kurs obejmuje 120 godzin lekcyjnych i prowadzony jest przez NATIVE SPEAKERA.


AVANZADO C1/C2

Kurs hiszpańskiego dla studentów, którzy ukończyli poziom „INTERMEDIO” w Correct lub otrzymali odpowiednią ilość punktów z testu kwalifikacyjnego .

Absolwent kursu potrafi wyrażać subiektywne opinie dotyczące życia i ludzi, mówić o czynnościach zarówno dokonanych jak i niedokonanych, efektywnie używać różnych źródeł w celu podtrzymania ustnej komunikacji, wydawać polecenia grupie oraz pojedynczym osobom, interpretować i przekazywać słowa innych, rozumieć długie wypowiedzi nawet kiedy nie są one poprawnie skonstruowane, rozumieć długie i złożone teksty i tworzyć szczegółowe eseje na podane tematy.

Słownictwo poznane na tym poziomie zawiera takie obszary jak: humor, teatr, gospodarka, mity i legendy, nauka i literatura, greckie i rzymskie etymologie, reklama, handel,  idiomy, użycie przedrostków i końcówek, synonimy, itd. oraz struktur gramatycznych realizowane zgodnie z programem tego poziomu.

Na wszystkich poziomach realizowany jest interkulturowy i interdyscyplinarny program nauczania języka hiszpańskiego, gdzie porusza się m.in. ideę integracji europejskiej, zjawisko interkulturowości i wielojęzyczności.

Podręcznik: PRISMA C1 w pierwszym roku i PRISMA C2 w drugim roku, plus kompilacja różnych materiałów przygotowanych przez szkołę, z dużym udziałem materiałów autentycznych (Internet, czasopisma, książki).

W czasie roku odbywają się dwa duże testy gramatyczno-słownikowe oraz szereg mniejszych. Po zakończeniu kursu zapraszamy na konwersacje z nativem lub naukę kolejnego języka.

W standardzie PLATINUM kurs obejmuje 120 godzin lekcyjnych (każdy rok) i prowadzony jest przez NATIVE SPEAKERA.