Pomimo respektowania przez nas prawa do odmienność i odrębności warsztatu pracy poszczególnych nauczycieli, będącego konsekwencją jego indywidualnych cech i predyspozycji, dbamy, aby naszą pracę charakteryzowały następujące zasady:

  1. Nasi lektorzy, to nie tylko nauczyciele, ich rola w całym procesie nauki jest znacznie szersza, często sami przyjmują rolę słuchaczy, uczestników czy obserwatorów, występują również  w roli doradcy i moderatora
  2. Podstawą naszej pracy czynimy metody sprzyjające kształtowaniu umiejętności uczenia się. Sam proces uczenia się również stanowi przedmiot zajęć, na których poruszamy tematy strategii i sposobów uczenia się. Rolą nauczyciela jest wspomaganie procesu uczenia się.
  3. W całym procesie nauczania najważniejszy jest uczeń – jego potrzeby edukacyjne, indywidualne tempo pracy, zainteresowania i trudności w uczeniu się.
  4. Staramy się stwarzać przyjazną, bezstresową, ale profesjonalną atmosferę pracy, która wspomaga rozwój kreatywności słuchacza i usuwa jego ewentualne zahamowania w nauce
  5. Wykorzystujemy w procesie nauki elementy pozawerbalne takie jak: gesty, mimika, muzyka, ćwiczenia czy język całego ciała stanowi bardzo ważny element tego procesu.
  6. W trakcie zajęć staramy się uaktywniać wszystkie zmysły.
  7. Już zdobyta wiedza słuchaczy stanowi dla nas ważny element, na którym opiera się ich dalszy rozwój.
  8. Uczniowie mocno angażowani są w proces dydaktyczny, mają również wpływ na jego przebieg.
  9. Zawieramy kontrakty z grupami słuchaczy, których celem jest stanowienie pewnych zasad i obyczajów kreujących klimat sprzyjający uczniu się.

Praca oparta jest na wykorzystywaniu wszystkich dostępnych mediów, od zdjęć czy plansz począwszy na DVD skończywszy.