JĘZYK NIEMIECKI

opis poziomów

 

ANFÄNGER

POZIOM PODSTAWOWY – A1

Intensywny kurs dla osób, które nie uczyły się języka niemieckiego, uczyły się bardzo krótko lub uczyły się dawno temu i chcą odświeżyć sobie wiedzę od podstaw.

Kurs obejmuje podstawy języka (od alfabetu, liczebników, dni tygodnia, itd.). Materiał gramatyczny obejmuje między innymi znajomość: czasu teraźniejszego, 2 czasów przeszłych (Perfekt, Imperfekt), trybu rozkazującego, deklinacji rodzajnika określonego i nieokreślonego, zaimków osobowych i dzierżawczych, przeczenia "kein", koniugacji czasowników nieregularnych, rozdzielnie i nierozdzielnie złożonych oraz modalnych.

Słownictwo obejmuje podstawowe dziedziny życia, między innymi: opis miejsca, osoby i rzeczy, narodowości, zdrowie, zawody, rodzina, mieszkanie, spędzanie wolnego czasu, zainteresowania. Kurs rozwija również umiejętność posługiwania się językiem we wszystkich sytuacjach życia codziennego, takich, jak przedstawianie się, robienie zakupów, zamawianie posiłku, kupowanie biletów, rezerwacja hotelu/samolotu.

Na wszystkich poziomach realizowany jest interkulturowy i interdyscyplinarny program nauczania j. niemieckiego, gdzie porusza się m.in. ideę integracji europejskiej, zjawisko interkulturowości i wielojęzyczności.
Podręcznik: "Tangram 1A/B" książka + ćwiczenia.

W czasie roku odbywają się dwa duże testy gramatyczno-słownikowe. Po roku nauki zapraszamy do kontynuacji na poziomie Grundstufe (średnio-zaawansowanym) pod warunkiem, że zaliczy się cały rok. W trakcie roku szkolnego odbywają się dwa duże testy gramatyczno-leksykalne oraz szereg mniejszych.

Kurs na tym poziomie obejmuje 100 godzin zajęć. Zajęcia odbywają się w standardzie Srebrnym.

 

GRUNDSTUFFE

SŁABO ZAAWANSOWANY – A2

Kurs dla osób, które ukończyły w CORRECT kurs dla początkujących (ANFÄNGER) lub zaliczyły test kwalifikacyjny na wymaganą ilość punktów (powyżej 17).

Materiał gramatyczny obejmuje między innymi: czas przeszły Plusquamperfekt, czasy przeszłe z czasownikami modalnymi, stronę bierną (Präsens, Präteritum, Plusquamperfekt), stronę bierną z czasownikami modalnymi, Konjunktiv II - zdania warunkowe nierzeczywiste, Konjunktiv I- mowa zależna, zdania podrzędnie złożone, odmianę przymiotnika i imiesłowów, rekcję czasownika i przymiotnika.

Słownictwo obejmuje podstawowe dziedziny życia, np. narodowości, ubrania, opis wyglądu i charakteru osoby, zainteresowania, pieniądze, zdrowie i choroba, praca, równouprawnienie, szkolnictwo i nauka. Kurs rozwija umiejętność posługiwania się językiem we wszystkich sytuacjach życia codziennego, takich, jak przedstawianie się, robienie zakupów, zamawianie posiłku, kupowanie biletów, rezerwacja hotelu/samolotu, wizyta u lekarza, zgłaszanie reklamacji, korespondencja formalna i nieformalna, rozmowa o pracę. Materiał leksykalny obejmuje elementy z takich dziedzin leksykalnych jak słowotwórstwo, język potoczny, wyrażenia idiomatyczne. Kurs rozwija też umiejętność pisania, zwracając uwagę na takie aspekty jak interpunkcja, stylistyka i budowanie zdań złożonych, i obejmuje takie zadania, jak pisanie dialogów, notatek, wiadomości, opowiadań, listów, ogłoszeń.

Na wszystkich poziomach realizowany jest interkulturowy i interdyscyplinarny program nauczania j. niemieckiego, gdzie porusza się m.in. ideę integracji europejskiej, zjawisko interkulturowości i wielojęzyczności.

Podręcznik: ”Tangram 2A/B” książka i ćwiczenia.

W czasie roku odbywają się dwa duże testy gramatyczno-słownikowe oraz szereg mniejszych. Po roku nauki zapraszamy do kontynuacji na poziomie ZERTIFIKAT DEUTSCH, pod warunkiem, że zaliczy się cały rok. Kurs na tym poziomie obejmuje 100 godzin zajęć, prowadzonych w standardzie Srebrnym.

 

ZERTIFIKAT DEUTSCH

ŚREDNIO ZAAWANSOWANY – B1

Kurs przeznaczony dla osób, które ukończyły kurs dla średnio zaawansowanych (GRUNDSTUFE) w CORRECT, lub napisały test na wymaganą ilość punktów (powyżej 31) i zaliczyły rozmowę kwalifikacyjną.

Kurs przygotowujący do egzaminu ZD przeznaczony jest dla osób, które chcą zdawać egzamin w czerwcu, po rocznym przygotowaniu, lub w grudniu, po półtorarocznym przygotowaniu (wówczas po zakończeniu roku szkolnego proponujemy kontynuację nauki w grupie ZD XII). Kurs obejmuje intensywną pracę na zajęciach z lektorami, studenci muszą być także przygotowani na dużą ilość prac domowych i testów.

Na wszystkich poziomach realizowany jest interkulturowy i interdyscyplinarny program nauczania j. niemieckiego, gdzie porusza się m.in. ideę integracji europejskiej, zjawisko interkulturowości i wielojęzyczności.

Kurs oparty jest na podręczniku "Tangram Z" oraz materiałach dodatkowych opracowanych przez Correct.

W czasie nauki Studium organizuje 2 próbne egzaminy pisemne oraz próbny egzamin ustny. Kurs obejmuje 120 godzin zajęć, prowadzonych w standardzie Srebrnym.

 

ZDfB - ZERTIFIKAT DEUTSCH FÜR DEN BERUF

ŚREDNIO ZAAWANSOWANY  -  B2

Linia Kursów Biznesowych. Kursy przeznaczone dla osób pracujących oraz studentów, dla których znajomość języka niemieckiego jest jednym z warunków osiągnięcia sukcesu zawodowego.

Kurs Deutsch für den Beruf przewidziany jest jako kurs dwu lub czteroetapowy:

  • Deutsch für den Beruf  Starter
  • Deutsch für den Beruf 2
  • Deutsch für den Beruf ZD

Kurs Deutsch für den Beruf  Starter to propozycja dla osób, które nie uczyły się języka niemieckiego lub uczyły się go bardzo krótko.

Kurs Deutsch für den Beruf 2 skierowany jest, natomiast, do osób, które uczyły się języka ogólnego.

Kurs Deutsch für den Beruf ZD jest jednocześnie kursem przygotowujacym do egzaminu Zertifikat Deutsch für den Beruf .

Klasyfikacja na odpowiedni poziom odbywa się na podstawie testu wstępnego.

Każdy z etapów odbywa się w wymiarze od 60 do 100 godzin w zależności od wielkości grupy i intensywności kursu. Kurs obejmuje intensywną pracę na zajęciach z lektorami, studenci muszą być także przygotowani na dużą ilość prac domowych i testów.

Teści kursu:

Największy nacisk położony jest na komunikację: rozmowy oraz korespondencja biznesowa. Gramatyka musi być opanowana na takim poziomie, aby nie utrudniała komunikacji.

Materiały:

a) podręcznik wiodący:

- Dialog Beruf  (Kursbuch)

- Dialog Beruf  (Arbeitsbuch)

b) materiały uzupełniające:

-  Deutsch lernen für den Beruf

-  Deutsche Handelskorrespondenz

- materiały dydaktyczne przygotowane przez Studium Języków Europejskich Correct

CORRECT przygotowuje do najwyższego poziomu tego egzaminu – ZDfB - Deutsch für den Beruf ZD. Kurs oparty jest na materiałach opracowanych przez Correct. Warunkiem udziału w kursie jest posiadanie ZD lub zdanie testu pisemnego i ustnego powyżej 50%.

W czasie nauki Studium organizuje 2 próbne egzaminy pisemne oraz próbny egzamin ustny. Kurs obejmuje 100 godzin zajęć, prowadzonych w standardzie Srebrnym.

 

ZENTRALE MITTELSTUFENPRUFUNG

ZAAWANSOWANY – C1

Kurs przeznaczony dla osób, które ukończyły kurs  (ZERTIFIKAT DEUTSCH) w CORRECT, lub napisały test na wymaganą ilość punktów (powyżej 50%) i zaliczyły rozmowę kwalifikacyjną.

Kurs przygotowujący do egzaminu ZD przeznaczony jest dla osób, które chcą zdawać egzamin w czerwcu, po rocznym przygotowaniu, lub w grudniu, po półtorarocznym przygotowaniu (wówczas po zakończeniu roku szkolnego proponujemy kontynuację nauki w grupie ZD XII). Kurs obejmuje intensywną pracę na zajęciach z lektorami, studenci muszą być także przygotowani na dużą ilość prac domowych i testów.

Na wszystkich poziomach realizowany jest interkulturowy i interdyscyplinarny program nauczania j. niemieckiego, gdzie porusza się m.in. ideę integracji europejskiej, zjawisko interkulturowości i wielojęzyczności.

Kurs oparty jest na podręczniku "Tangram Z" oraz materiałach dodatkowych opracowanych przez Correct.

W czasie nauki Studium organizuje 2 egzaminy próbne pisemne (tzw. mock exams) oraz próbny egzamin ustny. Kurs obejmuje 120 godzin zajęć, prowadzonych w standardzie Bronze i Srebrny.