JĘZYK ANGIELSKI

opis poziomów

 

ELEMENTARY – A1

Kurs dla osób, które nie uczyły się angielskiego wcześniej, uczyły się ale niezbyt długo, lub uczyły się dawno temu i chcą zrobić powtórzenie od podstaw.

Materiał gramatyczny obejmuje znajomość pięciu czasów (Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Past Continuous, Future Simple) oraz wprowadzenie do czasu Present Perfect. Konstrukcje be going to, would like, tryb rozkazujący, strona bierna oraz czasowniki modalne can, must, should., stopniowanie przymiotników, tworzenie przyimków.

Słownictwo obejmuje podstawowe dziedziny życia, np.. opis miejsca, osoby i rzeczy, narodowości, zdrowie, zawody, rodzina oraz tak zwany "social English", tzn. u umiejętność posługiwania się językiem we wszystkich sytuacjach życia codziennego, takich, jak przedstawianie się, robienie zakupów, zamawianie posiłku, kupowanie biletów, rezerwacja hotelu/samolotu.

Na wszystkich poziomach realizowany jest interkulturowy i interdyscyplinarny program nauczania języka angielskiego, gdzie porusza się m.in. ideę integracji europejskiej, zjawisko interkulturowości i wielojęzyczności.

Podręcznik: "Inside Out Elementary" książka + ćwiczenia. W czasie roku szkolnego odbywają się dwa duże testy gramatyczno-słownikowe oraz szereg mniejszych. Po roku nauki na poziomie Elementary zapraszamy do kontynuacji na poziomie Pre-Intermediate (słabo zaawansowanym) pod warunkiem, że zaliczy się cały rok.

Kurs na tym poziomie obejmuje 120 godzin zajęć (podzielonych na 2 semestry po 60 godzin). Zajęcia prowadzone są w 2 standardach: Bronze i/lub Srebrny.

 

PRE-INTERMEDIATE – A2

Kurs dla osób, które ukończyły kurs dla początkujących (ELEMENTARY) lub zaliczyły test kwalifikacyjny na wymaganą ilość punktów (14-24).

Materiał gramatyczny obejmuje znajomość: czasów Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Simple Past, Past Continuous, Past Perfect, Future Simple; konstrukcja used to, be going to, czasowniki modalne (should, must, can, will, might, may), I,II okres warunkowy.

Słownictwo obejmuje podstawowe dziedziny życia, np. narodowości, ubrania, transport, jedzenie i picie, zawody, opis pokoju i mebli, zainteresowania, przestępczość, rozrywka, szkolnictwo, sport oraz tak zwany "social English", tzn. umiejętność posługiwania się językiem we wszystkich sytuacjach życia codziennego, takich, jak przedstawianie się, robienie zakupów, zamawianie posiłku, kupowanie biletów, rezerwacja hotelu/samolotu, wizyta u lekarza.

Na wszystkich poziomach realizowany jest interkulturowy i interdyscyplinarny program nauczania języka angielskiego, gdzie porusza się m.in. ideę integracji europejskiej, zjawisko interkulturowości i wielojęzyczności.

Podręcznik: "Inside Out Pre-Intermediate" książka + ćwiczenia.

W czasie roku szkolnego odbywają się dwa duże testy gramatyczno-słownikowe oraz szereg mniejszych. Po roku nauki na poziomie Pre-Intermediate zapraszamy do kontynuacji na poziomie Intermediate (średnio zaawansowanym) pod warunkiem, że zaliczy się cały rok. Kurs na tym poziomie obejmuje 120 godzin zajęć (podzielonych na 2 semestry po 60 godzin). Zajęcia prowadzone są w standardach Srebrny i/lub Gold.

 

INTERMEDIATE B1

Kurs dla osób, które ukończyły kurs dla słabo zaawansowanych (PRE-INTERMEDIATE) lub zaliczyły test kwalifikacyjny na wymaganą ilość punktów (25-32).

Materiał gramatyczny obejmuje znajomość czasów: Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continous, Simple Past, Past Continuous, Future Simple, Future Continuous, Future Perfect, Past Perfect; konstrukcja used to, be going to, czasowniki modalne (should, must, can, will, might, may), I, II, III okres warunkowy, I wish, If only, strona bierna, mowa zależna.

Słownictwo obejmuje podstawowe dziedziny życia, np.. narodowości, ubrania, opis wyglądu i charakteru osoby, zainteresowania, pieniądze, zdrowie i choroba, zwierzęta, przyjaźń, rodzina, randki oraz tak zwany "social English", tzn. u umiejętność posługiwania się językiem we wszystkich sytuacjach życia codziennego, takich, jak przedstawianie się, robienie zakupów, zamawianie posiłku, kupowanie biletów, rezerwacja hotelu/samolotu, wizyta u lekarza. Materiał leksykalny obejmuje elementy z takich dziedzin leksykalnych jak słowotwórstwo (np.: tworzenie przymiotników), czasowniki frazowe, slang, wyrażenia idiomatyczne. Kurs rozwija też umiejętność pisania, zwracając uwagę na takie aspekty jak interpunkcja, stylistyka i budowanie zdań złożonych, i obejmuje takie zadania, jak pisanie dialogów, notatek, wiadomości, opowiadań, listów.

Na wszystkich poziomach realizowany jest interkulturowy i interdyscyplinarny program nauczania języka angielskiego, gdzie porusza się m.in. ideę integracji europejskiej, zjawisko interkulturowości i wielojęzyczności.

Podręcznik: "Inside Out Intermediate" książka + ćwiczenia.

W czasie roku szkolnego odbywają się dwa duże testy gramatyczno-słownikowe oraz szereg mniejszych.

Po roku nauki zapraszamy do kontynuacji na poziomie Upper Intermediate (zaawansowanym) pod warunkiem, że zaliczy się cały rok. Kurs na tym poziomie obejmuje 120 godzin zajęć (podzielonych na 2 semestry po 60 godzin). Zajęcia prowadzone są w standardach Srebrny i/lub Gold.

 

UPPER-INTERMEDIATE B2

Kurs dla osób które ukończyły kurs dla średnio zaawansowanych (INTERMEDIATE) lub zaliczyły test kwalifikacyjny na wymaganą ilość punktów (33-41).

Materiał gramatyczny obejmuje znajomość wszystkich czasów gramatycznych, strony biernej, mowy zależnej, wszystkich okresów warunkowych, konstrukcji used to, be going to, wish, get i have sth done, czasowników modalnych.

Słownictwo obejmuje takie dziedziny życia jak telewizja, praca, rozrywka, podróże, samochody, przestępczość i prawo, sport oraz tak zwany "social English", tzn. u umiejętność posługiwania się językiem we wszystkich sytuacjach życia codziennego, takich, jak przedstawianie się, robienie zakupów, zamawianie posiłku, kupowanie biletów, rezerwacja hotelu/samolotu, wizyta u lekarza .Materiał leksykalny realizowany na kursie to np.: słowotwórstwo, wyrażenia idiomatyczne, eufemizmy, slang. Kurs rozwija też umiejętność pisania i obejmuje takie zadania, jak pisanie listów, recenzji książek i filmów, dziennika, dialogu, opis miejsca i osoby.

Na wszystkich poziomach realizowany jest interkulturowy i interdyscyplinarny program nauczania języka angielskiego, gdzie porusza się m.in. ideę integracji europejskiej, zjawisko interkulturowości i wielojęzyczności.

Podręcznik: "Inside Out Upper Intermediate" książka + ćwiczenia.

W czasie roku szkolnego odbywają się dwa duże testy gramatyczno-słownikowe oraz szereg mniejszych. Po zaliczeniu roku nauki zapraszamy do kontynuacji na kursie przygotowującym do egzaminu First Certificate in English. Kurs na tym poziomie obejmuje 120 godzin zajęć (podzielonych na 2 semestry po 60 godzin). Zajęcia prowadzone są w standardach Srebrny i Gold.

 

PRE-FCE B2

Kurs dla osób, które ukończyły w Correct poziom Juniors Upper-Intermediate i ze względu na swój wiek i poziom zaawansowania będą przygotowywać się do egzaminu First Certificate w ciągu 2 lat, lub dla osób w wieku 13-16 lat które napisały test wstępny do grupy FCE na niewielką ilość punktów i nie są na wystarczającym poziomie zaawansowania, aby w ciągu roku przygotować się do egzaminu. Na teście kwalifikacyjnym (placement test) osiągnęły 38-40 lub napisały test FCE na 40-50%.

Kurs ten jest wprowadzeniem do kursu typowo egzaminacyjnego, realizuje się materiał przygotowujący do egzaminu FCE i wprowadzane są zadania egzaminacyjne. Kurs ten ma na celu podniesienie poziomu słuchaczy, zapoznanie słuchaczy z formatem egzaminu FCE oraz pracę nad tymi elementami znajomości języka, które stanowią szczególny problem w danej grupie.

Na wszystkich poziomach realizowany jest interkulturowy i interdyscyplinarny program nauczania języka angielskiego, gdzie porusza się m.in. ideę integracji europejskiej, zjawisko interkulturowości i wielojęzyczności.

Podręcznik:  "FCE STAR" książka i ćwiczenia.

W czasie roku szkolnego odbywają się dwa duże testy gramatyczno-słownikowe oraz szereg mniejszych. Po zaliczeniu roku nauki zapraszamy do kontynuacji na kursie przygotowującym do egzaminu First Certificate in English .Kurs na tym poziomie obejmuje 120 godzin zajęć (podzielonych na 2 semestry po 60 godzin). Zajęcia prowadzone są w standardzie Gold.

 

FCE - FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH B2

Kurs dla osób, które ukończyły naukę na poziomie zaawansowanym (UPPER-INTERMEDAITE), Pre-FCE lub napisały test kwalifikacyjny powyżej 42 punktów lub test FCE powyżej 50% oraz zaliczyły rozmowę kwalifikacyjną.

Kurs przygotowujący do egzaminów FCE przeznaczony jest dla osób, które chcą zdawać egzamin w czerwcu, po rocznym przygotowaniu, lub w grudniu, po półtorarocznym przygotowaniu (wówczas po zakończeniu roku szkolnego proponujemy kontynuację nauki w grupie FCE XII). Kurs obejmuje intensywną pracę na zajęciach z lektorami, studenci muszą być także przygotowani na dużą ilość prac domowych i testów.

Na wszystkich poziomach realizowany jest interkulturowy i interdyscyplinarny program nauczania języka angielskiego, gdzie porusza się m.in. ideę integracji europejskiej, zjawisko interkulturowości i wielojęzyczności.

Kurs FCE oparty jest na podręczniku: "Ready for FC" + książka do ćwiczeń oraz bardzo dużej ilości materiałów typowo egzaminacyjnych, w tym egzaminy z lat poprzednich. W czasie nauki Studium organizuje 2 próbne egzaminy pisemne (tzw. mock exams) oraz ustny egzamin próbny. Kurs na tym poziomie obejmuje 128 godzin zajęć (podzielonych na 2 semestry po 64 godziny). Wszystkie grupy prowadzone są w standardach Gold lub Platinum.

 

ADVANCED/PRE-CAE  C1

Kurs przeznaczony jest dla osób, które zdały egzamin FCE na oceny B i C , ukończyły kurs przygotowujący do egzaminu FCE lub inny podobny kurs i nie są na wystarczającym poziomie zaawansowania, aby w ciągu roku przygotować się do egzaminu CAE. Również dla tych, którzy uzyskali zbyt niski wynik w teście wstępnym (poniżej 50%) lub rozmowie kwalifikacyjnej do grupy CAE lub po prostu chcą najpierw popracować nad rozbudowaniem słownictwa i struktur zanim zaczną kolejną grupę egzaminacyjną.

Kurs ten nie jest kursem egzaminacyjnym, ale jest pierwszym rokiem nauki w przypadku dwuletniego przygotowania do egzaminu Certificte in Advanced English. Ma na celu podniesienie poziomu słuchaczy do poziomu zaawansowanego (Advanced) przede wszystkim poprzez poszerzenie znajomości słownictwa, jak również. W trakcie kursu słuchacze zapoznają się również z formatem egzaminu CAE. Praca każdej grupy jest zindywidualizowana i skupia się nad tymi elementami znajomości języka, które stanowią szczególny problem w danej grupie.

Na wszystkich poziomach realizowany jest interkulturowy i interdyscyplinarny program nauczania języka angielskiego, gdzie porusza się m.in. ideę integracji europejskiej, zjawisko interkulturowości i wielojęzyczności.

Podręcznik: "Inside Out Advanced" + ćwiczenia lub „Ready for CAE”

W czasie roku szkolnego odbywają się dwa duże testy gramatyczno-słownikowe oraz szereg mniejszych. Po zaliczeniu roku nauki zapraszamy do kontynuacji na kursie przygotowującym do egzaminu Certificate in Advanced English. Kurs na tym poziomie obejmuje 120 godzin zajęć (podzielonych na 2 semestry po 60 godzin). Zajęcia prowadzone są w standardach Gold i/lub Srebrny. Kurs kończy się próbnym egzaminem pisemnym CAE.

 

CAE - CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH C1

Kurs przeznaczony dla osób, które zdały egzamin FCE w roku poprzednim z wynikiem A lub tych, którzy zaliczyli pisemny test kwalifikacyjny na wymaganą ilość punktów (powyżej 50%).

Uwaga: każda osoba zainteresowana kursem CAE kierowana jest na rozmowę kwalifikacyjną. W szczególnych wypadkach po rozmowie metodyk szkoły może zaproponować kurs inny niż by wskazywał wynik testu wstępnego.

Na wszystkich poziomach realizowany jest interkulturowy i interdyscyplinarny program nauczania języka angielskiego, gdzie porusza się m.in. ideę integracji europejskiej, zjawisko interkulturowości i wielojęzyczności.

Kurs oparty na podręczniku "CAE Gold" oraz dużej ilości materiałów typowo egzaminacyjnych, jak na przykład egzaminy z lat poprzednich. Pomimo iż kurs ten jest stricte egzaminacyjny dużą wagę przywiązujemy do poszerzenia umiejętności codziennego używania języka angielskiego na adekwatnym poziomie.

W czasie nauki Studium organizuje 2 egzaminy próbne pisemne (tzw. mock exams) oraz próbny egzamin ustny. Kurs na tym poziomie obejmuje 128 godzin zajęć (podzielonych na 2 semestry po 64 godziny). Wszystkie grupy prowadzone są w standardzie Gold (Polak i Native prowadzą zajęcia).

 

CPE - CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH

Dwuletni kurs przeznaczony jest dla osób, które zdały egzamin CAE, ukończyły kurs przygotowujący do egzaminu CAE lub inny podobny kurs i chcą przygotować się do egzaminu CPE. Ze względu na wyjątkowo wysoki poziom egzaminu proponujemy wszystkim zainteresowanym przygotowanie dwuletnie. Uczestnictwo tylko w drugim roku kursu możliwe jest po zaliczeniu testu kwalifikacyjnego na poziomie powyżej 55% oraz pozytywnej rozmowie kwalifikacyjnej.

Kurs ten jest dwuletnim programem egzaminacyjnym, wprowadzającym zagadnienia i materiał wymagane na egzaminie CPE. Kurs ten ma na celu doprowadzenie studentów do poziomu biegłej znajomości języka, zapoznanie z formatem egzaminu CPE oraz pracę nad tymi elementami znajomości języka, które stanowią szczególny problem w danej grupie.

Na wszystkich poziomach realizowany jest interkulturowy i interdyscyplinarny program nauczania języka angielskiego, gdzie porusza się m.in. ideę integracji europejskiej, zjawisko interkulturowości i wielojęzyczności.

Pierwszy rok kursu oparty jest na podręczniku "Towards Proficiency" oraz dużej ilości materiałów typowo egzaminacyjnych.

W drugim roku realizowany jest podręcznik ”Proficiency Gold”.

W czasie nauki Studium organizuje 2 egzaminy próbne pisemne (tzw. mock exams) oraz próbny egzamin ustny. Kurs obejmuje 160 godzin nauki rocznie i prowadzony jest w standardzie Platinum.

 

BEC – BUSINESS IN ENGLISH CERTIFICATE

Przygotowujemy do najwyższego poziomu tego egzaminu biznesowego - BEC HIGHER. Kurs skierowany jest więc do osób, które zakresie „general English” mają zdany egzamin FCE i/lub CAE, lub napisały test wstępny powyżej 25 punktów i  zaliczyły rozmowę kwalifikacyjną.

Egzamin wymaga od kandydatów umiejętności biegłego posługiwania się językiem angielskim w mowie i piśmie w sytuacjach zawodowych takich jak: prezentacja formalna siebie, firmy, produktu; spotkania biznesowe – prowadzenie i udział; itp. Kandydaci poznają różne formy pisemne używane w biznesie i uczą się wybierać formę najbardziej odpowiednią do sytuacji np. notatkę, streszczenie, memorandum, list, fax itp.

Kurs oparty jest na podręcznikach przygotowujący do egzaminu BEC oraz materiałach własnych Studium. W ramach kursu Studium organizuje 2 pisemne egzaminy próbne oraz jeden próbny egzamin ustny. Kurs prowadzony jest w standardzie Platinum i składa się ze 120 godzin.

 

MATURA

Kurs przeznaczony jest dla osób przystępujących do matury pisemnej i ustnej z języka angielskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

Kurs składa się z trzech podstawowych elementów: powtórzenia gramatycznego, testów i przygotowania ustnego. W pierwszym semestrze kursu ma miejsce przede wszystkim całościowe powtórzenie materiału gramatycznego oraz przygotowanie do poszczególnych elementów składowych. Drugi semestr skupia się przede wszystkim na rozwiązywaniu testów z egzaminów maturalnych z lat ubiegłych oraz przygotowaniu do części ustnej egzaminu, tzn. przygotowywaniu i powtarzaniu scenek sytuacyjnych, dialogów i dłuższych wypowiedzi ustnych. Kurs obejmuje także poszerzanie słownictwa.

Kurs składa się ze 144 godzin lekcyjnych i trwa rok szkolny. Oparty jest na materiałach przygotowanych przez szkołę i jest całkowicie dostosowany do potrzeb słuchaczy. W programie kursu znajdują się 4 egzaminy próbne: 2 pisemne i 2 ustne przeprowadzane przed komisją pod nadzorem egzaminatora CKE.

Kurs prowadzony jest w standardzie Platinum – przez lektora polskiego i native speakera.

Absolwentów grup maturalnych na poziomie rozszerzonym zapraszamy do kontynuacji nauki w grupach FCE i CAE.