JĘZYK ROSYJSKI

opis poziomów

 

POZIOM PODSTAWOWY – A1/A2

Kurs dla osób, które wcześniej nie uczyły się języka rosyjskiego lub uczyły się dawno temu i chcą go powtórzyć od podstaw.

Materiał gramatyczny obejmuje: znajomość czasów - teraźniejszego, przeszłego, przyszłego (prostego i złożonego), odmianę rzeczowników, przymiotników, zaimków osobowych i dzierżawczych, tryb rozkazujący, znajomość liczebników głównych i porządkowych oraz przyimki в-из, на-с.

Słownictwo obejmuje podstawowe dziedziny życia, np. opis osoby/ przedmiotu/, miejsca, podróże, zdrowie, przyjaciele, rodzina, rozrywka. Zaproponowane tematy pozwolą słuchaczom opanować podstawowe sprawności językowe w stopniu umożliwiającym skuteczne porozumiewanie się w języku rosyjskim w sytuacjach życia codziennego, takich jak: przedstawianie się, robienie zakupów, zamawianie posiłku.

Na wszystkich poziomach realizowany jest interkulturowy i interdyscyplinarny program nauczania j. rosyjskiego, gdzie porusza się m.in. ideę integracji europejskiej, zjawisko interkulturowości i wielojęzyczności.

W czasie roku szkolnego odbywają się dwa duże testy gramatyczno - słownikowe oraz szereg mniejszych. Kurs na poziomie podstawowym obejmuje 100 godzin zajęć (podzielonych na 2 semestry po 50 godzin). Po zaliczeniu całego roku nauki na poziomie podstawowym zapraszamy do kontynuacji na poziomie średnio zaawansowanym. Kurs w standardzie Srebrnym i/lub Platinum.

 

POZIOM ŚREDNIO - ZAAWANSOWANY – B1/B2

Kurs dla osób, które ukończyły w CORRECT kurs na poziomie podstawowym lub zaliczyły test kwalifikacyjny na wymaganą ilość punktów (21-35).

Materiał gramatyczny obejmuje: odmianę rzeczowników, przymiotników, zaimków wskazujących i przeczących, liczebników złożonych, czasowników w czasie teraźniejszym i przyszłym prostym; przymiotniki w formie krótkiej pełnej, czasowniki dokonane i niedokonane czasowniki oznaczające ruch, tryb przypuszczający czasowników, przysłówki, zdania podrzędne przyczynowe i skutkowe.

Słownictwo obejmuje podstawowe dziedziny życia, np., podróże, zdrowie, kultura, tradycje, rodzina, praca, przyjaciele, rozrywka, sport. Zaproponowane tematy pozwolą słuchaczom dobrze opanować sprawności językowe, wyrażać własne przemyślenia i opinie w języku rosyjskim w sytuacjach życia codziennego, takich jak: rozmowa przez telefon, robienie zakupów, zamawianie posiłku, wizyta u lekarza, czytanie i rozumienie ze słuchu.

Na wszystkich poziomach realizowany jest interkulturowy i interdyscyplinarny program nauczania j. rosyjskiego, gdzie porusza się m.in. ideę integracji europejskiej, zjawisko interkulturowości i wielojęzyczności.

W czasie roku szkolnego odbywają się dwa duże testy gramatyczno - słownikowe oraz szereg mniejszych. Kurs na poziomie średnio zaawansowanym obejmuje 100 godzin zajęć (podzielonych na 2 semestry po 50 godzin). Po zaliczeniu całego roku zapraszamy do kontynuacji na poziomie zaawansowanym. Kurs w standardzie Srebrnym i/lub Platinum.

 

POZIOM ZAAWANSOWANY – B2/C1

Kurs dla osób, które ukończyły kurs w CORRECT na poziomie średnio zaawansowanym lub zaliczyły test kwalifikacyjny na wymaganą ilość punktów (36-50).

Materiał gramatyczny zawiera: przymiotniki złożone, dzierżawcze, zaimki uogólniające, czasowniki przechodnie i nieprzechodnie, imiesłów przymiotnikowy czynny i bierny, stronę bierną czasowników, spójniki, stopniowanie przysłówków, zdania złożone współrzędnie lub podrzędnie, podmiot, orzeczenie i drugorzędne człony zdania.

Słownictwo obejmuje takie dziedziny życia jak: podróże, zdrowie, tradycje, telewizja, praca, przyjaciele, rozrywka, sport, prawo. Zaproponowane tematy pozwolą słuchaczom umiejętnie posługiwać się językiem rosyjskim we wszystkich sytuacjach życia codziennego, takich jak: rozmowa przez telefon, robienie zakupów, zamawianie posiłków, rezerwacja biletów. Kurs rozwija umiejętność pisania, czytania i rozumienia ze słuchu.

Na wszystkich poziomach realizowany jest interkulturowy i interdyscyplinarny program nauczania j. rosyjskiego, gdzie porusza się m.in. ideę integracji europejskiej, zjawisko interkulturowości i wielojęzyczności.

W czasie roku szkolnego odbywają się dwa duże testy gramatyczno - słownikowe oraz szereg mniejszych. Kurs na poziomie zaawansowanym obejmuje 100 godzin zajęć (podzielonych na 2 semestry po 5 godzin). Kurs w standardzie Srebrnym i/lub Platinum.