METODY/TECHNIKI AKTYWIZUJĄCE WYKORZYSTYWANE PRZEZ LEKTORÓW STUDIUM

Zarówno lektor polski jak i native speaker stosują metody aktywizujące. Metody te skupiają się na słuchaczu i aktywnie pracującym z nim nauczycielu. Opierają się one na zasadzie kształcenia holistycznego a ich głównym celem jest spowodowanie aktywności słuchacza. Nasi nauczyciele kładą nacisk na rozwijanie spontanicznej aktywności poznawczej poprzez odkrywanie, praktykę i swobodną pracę indywidualną, swobodne decydowanie o współdziałaniu i wzajemnej pomocy, samokontrolę oraz możliwości eksperymentowania w małych grupach, parach czy indywidualnie. Stąd oferta Studium zróżnicowana jest pod względem oferowanych standardów gdyż mniejsza ilość osób w grupie stwarza większą szansę na aktywizację słuchacza w procesie kształcenia, a to naszym zdaniem w dominujący sposób wpływa na efektywność całego procesu.

Native speaker

 1. Wizualne (oglądanie fragmentów filmu)
 2. Analiz SOFT
 3. Analiza SWOT
 4. Dyskusja (różne formy)
 5. Burza mózgów
 6. Debata
 7. Projekt
 8. Mapa mózgów
 9. Mapa skojarzeń
 10. Metoda tekstu przewodniego
 11. Pantomima
 12. Pytania do eksperta
 13. Rozmowa kontrolowana
 14. Symulacja
 15. Szybkie czytanie
 16. Wycieczka
 17. Wywiad
 18. Sytuacyjne i inscenizacyjne gry dydaktyczne

 

Lektor polski

 1. Wizualne
 2. Burza mózgów
 3. Dzienniczek uczenia się
 4. Analiza SWOT
 5. Metoda tekstu przewodniego
 6. Projekt
 7. Pytania do eksperta
 8. Rozmowa dydaktyczna
 9. Wzajemne sprawdzanie
 10. Symulacja