DR DOBROSŁAW BILSKI

doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki  - specjalność: dydaktyka
adiunkt w Katedrze Badań Edukacyjnych i Dydaktyki UŁ
Zakład Pedagogiki Twórczości
Wydział Nauk o Wychowaniu UŁ
Elektor Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego.

 

WYBRANE PUBLIKACJE
1995 – Bilski D.: Szkolnictwo społeczne – alternatywa dla rozwoju osobistego uczniów? [w:] Baranowicz K. (red.): Pedagogika alternatywna - dylematy teorii i praktyki, T2, 1995
1996 – Bilski D.: Kształcenie artystyczne w świetle wybranych współczesnych koncepcji pedagogicznych [w:] Przyszłość kształcenia artystycznego w Polsce, Zakopane 1996.
2000 – Bilski D.: Przygotowanie uczniów szkoły średniej ogólnokształcącej do korzystania z komputerowej sieci Internet [w:] Strykowski W.(red.) Media a Edukacja. III Międzynarodowa Konferencja, Poznań 2000.
2001 – Bilski D.: Internet w nauczaniu problemowym [w:] Mitas A. W.(red.): Pedagogika i Informatyka. II Ogólnopolska Konferencja, Cieszyn 2001.
2002 – współredakcja:  Gajdamowicz H., Bilski D., Szmidt K.J. (red.) Granice autonomii teorii i praktyki edukacyjnej, Łódź 2002
2003 – Bilski D.: Medialne doświadczenia studentów kierunków pedagogicznych [w:] Gajdamowicz H., Bilski D., Szmidt K.J. (red.) Granice autonomii teorii i praktyki edukacyjnej, Tom2, Łódź 2002
ZREALIZOWANE PROGRAMY BADAWCZE:
1996-1998– Szkoła jako środowisko przygotowania ucznia do nieszkolnych oddziaływań edukacyjnych
2000-2001 – „Projekt Gimnazjum” – badania nad programem ZHP przeznaczonym dla uczniów gimnazjum
2001-2002 – Uniwersyteckie kształcenie nauczycieli (część projektu poświęcona edukacji medialnej)
2003-2005 – Edukacja międzykulturowa w dobie integracji europejskiej (część poświęcona transformacji
międzykulturowej poprzez media)
2008 – Projekt Gimnazjum
UDZIAŁ W KONFERENCJACH (WYBRANE):
1995  – uczestnictwo w konferencji „Pedagogika alternatywna - dylematy teorii i praktyki” organizowanej
przez Wydział Nauk o Wychowaniu UŁ z referatem „Szkoła społeczna - alternatywa dla rozwoju osobistego uczniów?”.
1996 – uczestnictwo w konferencji „Przyszłość kształcenia artystycznego w Polsce” (Zakopane –
maj 1996), z referatem zatytułowanym „Kształcenie artystyczne w świetle wybranych współczesnych koncepcji pedagogicznych”.
2000 – III Międzynarodowa Konferencja „Media a Edukacja” – Poznań 2000.
2001 – II Ogólnopolska Konferencja „Pedagogika i Informatyka” – Cieszyn 2001.
2002 – Konferencja naukowa „Granice autonomii teorii i praktyki edukacyjnej” – Łódź 2002 .
2003 – IV Ogólnopolska Konferencja „Pedagogika i Informatyka” – Cieszyn 2003.
2004 – V Międzynarodowa Konferencja „Media a Edukacja” – Poznań 2004.
2005 - "Przemoc w Internecie - dzieci w zagrożeniu"
2007 - V konferencja w ramach Projektu „Szkolna Akademia Innowacji i Odpowiedzialności –
„Innowacyjne metody pracy z uczniem”
DOŚWIADCZENIA ZAWODOWE POZA SZKOLNICTWEM WYŻSZYM:
1993-1995 – pracownik kulturalno-oświatowy w Widzewskich Domach Kultury w Łodzi, m.in.
organizator kursów językowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
1994-1995 – nauczyciel w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 6 w Łodzi
1995-1997 – lektor języka angielskiego i twórca autorskiego programu nauczania języka
angielskiego dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym i szkolnym w Klubie siedlowym Spółdzielni Mieszkaniowej Chojny-Zatorze w Łodzi
1996-2000 – instruktor i kierownik metodyczny zespołu wykładowców SKMP w Łodzi, m.in.
współautor programów nauczania języków obcych.
1997-1999 – współautor programu kształcenia informatycznego dla dzieci w wieku
wczesnoszkolnym w pierwszym w Łodzi „Przedszkolu komputerowym” (SKMP w Łodzi)
od roku 2000 - współpracownik Studium Języków Europejskich CORRECT, m.in. współautor
programów kształcenia, konsultant metodyczny, trener kadry szkoły.